Video hướng dẫn về máy tạo mã vạch

Với các video hướng dẫn về Barcode Generator, người dùng có thể hiểu rõ từng bước về quá trình xử lý của phần mềm.

Giới thiệu về Máy tạo mã vạch

Barcode Generator tạo và in mã vạch chuyên nghiệp một cách hiệu quả thông qua giao diện thân thiện với người dùng hai bước. Video sẽ hướng dẫn bạn cách chọn bất kỳ phông chữ mã vạch nào, tạo mã vạch tương tự hoặc danh sách tuần tự các mã vạch và tùy chỉnh mã vạch với chiều rộng, chiều cao, màu sắc khác nhau, v.v. Với sự trợ giúp của video này, bạn cũng có thể xem quá trình in mã vạch với các sản phẩm nhãn được xác định trước chẳng hạn như Avery, Apli, v.v. và xem cách xuất mã vạch sang JPEG, MS Word, MS Excel, v.v.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Làm việc với bảng dữ liệu

Video này liên quan đến cách tạo mã vạch tương tự hoặc mã vạch tuần tự trong danh sách trong vòng vài phút. Video sẽ hướng dẫn bạn cách thêm dữ liệu tuần tự vào mã vạch theo cách thủ công hoặc nhập dữ liệu ra bên ngoài từ tệp văn bản hoặc tệp excel để tạo danh sách mã vạch tuần tự.

Cài đặt và định dạng mã vạch

Thông qua video này, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu cách tùy chỉnh mã vạch bằng cách sử dụng cài đặt cơ bản, định dạng văn bản và cài đặt nâng cao.

In mã vạch trên nhãn (Avery, Apli, v.v.)

Với sự trợ giúp của video này, mã vạch có thể quét được có thể được in bằng cách sử dụng các căn chỉnh in khác nhau bao gồm tự động, thủ công và kho nhãn được xác định trước. Bạn cũng có thể học cách in mã vạch với các sản phẩm nhãn được xác định trước như nhãn Avery, Apli, Ace, v.v.

Xuất mã vạch sang JPEG, MS Word, MS Excel, v.v.

Video này giúp bạn lưu mã vạch thành JPEG, BMP, PNG, TIFF và các định dạng tệp khác. Bạn cũng có thể sao chép mã vạch trong các ứng dụng khác nhau bao gồm MS Word, MS Excel, MS Paint, Adobe Photoshop, v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published.