Hướng dẫn cách tạo mã vạch

Chụp màn hình của Máy tạo mã vạch

Bạn có thể tạo và in mã vạch có độ phân giải cao một cách hiệu quả với các giao diện thân thiện với người dùng sau đây (ảnh chụp màn hình) của Trình tạo mã vạch barcodesoftwaretool.

Dữ liệu đầu vào và đặt định dạng

Với ảnh chụp màn hình này của Trình tạo mã vạch, bạn có thể tạo mã vạch bằng cách sử dụng 26 phông chữ mã vạch tuyến tính và tạo mã vạch có giá trị không đổi hoặc mã vạch tuần tự trong danh sách theo cách thủ công hoặc rõ ràng từ tệp văn bản hoặc tệp excel. Bạn cũng có thể tạo các nhãn với chiều rộng, chiều cao khác nhau, v.v.

Xuất mã vạch
Xuất mã vạch

Xem thêm các bài viết liên quan:

Chỉnh sửa mã vạch

Bạn có thể tạo mã vạch không đổi hoặc danh sách mã vạch tuần tự bằng cách sử dụng ảnh chụp màn hình này của Trình tạo mã vạch. Dữ liệu có thể được nhập thủ công hoặc nhập từ văn bản hoặc excel để tạo mã vạch tuần tự trong danh sách.

Chỉnh sửa mã vạch
Chỉnh sửa mã vạch

In mã vạch

Thông qua ảnh chụp màn hình này của Trình tạo mã vạch, bạn có thể in mã vạch chất lượng tốt nhất bằng cách sử dụng các mẫu nhãn tự động, thủ công và được xác định trước bao gồm Avery, nhãn Ace, Apli, v.v.

In mã vạch
dữ liệu đầu vào và đặt định dạng

Xuất mã vạch

Mã vạch có thể được lưu dưới dạng JPEG, BMP, TIFF, PNG và các hình ảnh khác bằng cách sử dụng ảnh chụp màn hình này của Trình tạo mã vạch. Bạn cũng có thể sao chép nhãn mã vạch trong MS Word, MS Excel, v.v.